Nasza misja ...

... to ochrona dziedzictwa narodowego w postaci ogrodów, gdzie koncentrujemy się na potrzebach społeczeństwa: wypoczynku, rekreacji i zaspokojenia czasu wolnego lokalnej społeczności.

Skontaktuj się z nami

rod@roddolam.pl

Ul. Mościckiego

52-110 WROCŁAW

03 sierpnia 2021

Wzrost kosztów za wywóz odpadów z ogrodów ROD

Zarząd ROD "DOLAM" informuje, że w przypadku uchwalenia przez Senat RP oraz podpisania przez Prezydenta RP ustawy zwiększą się maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD. Maksymalna stawka opłaty za pojemność worka 120 litrów wzrośnie z 1% na 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Stawki za pozostałe pojemności pojemników mają być proporcjonalne. W praktyce oznacza, że ROD w 2021 r. za wywóz pojemnika 120 litrów zamiast maksymalnie zapłacić 19,19 zł zapłacą - 24,95 zł, a w przypadku pojemnika 1100 litrów zamiast 61,40 zł zapłacą - 228,68 zł. Szczegóły w linku poniżej:

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia przez Sejm RP projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 12.07.2021

Zatem celem obniżenia kosztów działkowych Zarząd ROD "DOLAM" ponownie zwraca się do działkowców o racjonalną gospodarkę odpadów, szczególnie odpadów zielonych oraz odpadów "problematycznych" (szczegóły w artykule o odpadach oraz w artykule o kompostowaniu). W innym przypadku zmuszeni będziemy znacznie podnieść stawki dla wszystkich działkowców za wywóz nieczystości.

Pozdrawiamy, 

Zarząd ROD "DOLAM"