rod@roddolam.pl

Opłaty

Prosimy o terminowe regulowanie płatności. Wszelkie płatności (bieżące jak i zaległe) proszę wpłacać na rachunek bankowy (bank BPS):

29 1930 1406 2230 0246 3937 0001

 

Termin płatności przypada na dzień 30 czerwiec danego roku.

 

W tytule wpłaty proszę podać numer działki oraz nazwę zobowiązania (np. "Opłata za działkę nr 452", "Opłata za działkę nr 452 + odsetki", "Odsetki za działkę nr 452", ...).

Informujemy, że od nieterminowych opłat będą naliczane odsetki ustawowe. Za zaległości opłat powyżej 30 dni od terminu zapłaty będą wysyłane upomnienia do dokonania zapłaty. Za każde wysłane upomnienie naliczana jest dodatkowa opłata (koszty upomnienia).

Odsetki za nieterminową wpłatę można wyliczyć samodzielnie (szczegóły tutaj) i opłacić zaległość wraz z należnymi odsetkami. Brak zapłaty odsetek za nieterminową wpłatę spowoduje wysłanie upomnienia, co spowoduje wzrost kosztów dla działkowca.

Wysokość opłat na rok 2021:

- składka członkowska 6 zł (małżonkowie 2 x 3 zł)

- opłata ogrodowa 0,49 zł/m2

 

Na rzecz opłaty ogrodowej składają się:

- wydatki na utrzymanie czystości

- bieżąca konserwacja i naprawa części wspólnych infrastruktury ogrodowej

- opłaty publiczno-prawne (w tym podatki, ubezpieczenia)

- koszty zarządzania ROD

- partycypacja dla PZD (0,09 gr/m2)

- fundusz inwestycyjny

Wysokość opłat na rok 2021 dla nowych działkowców:

- opłata wpisowa 180 zł

- opłata inwestycyjna 100 zł

 

Skontaktuj się z nami

rod@roddolam.pl

Ul. Mościckiego

52-110 WROCŁAW

Nasza misja ...

... to ochrona dziedzictwa narodowego w postaci ogrodów, gdzie koncentrujemy się na potrzebach społeczeństwa: wypoczynku, rekreacji i zaspokojenia czasu wolnego lokalnej społeczności.