09 sierpnia 2021
Na terenie nieruchomości zamieszkałej jak i nie zamieszkałej (w tym ROD) segregacja odpadów jest obowiązkowa. Odpady segregujemy na grupy: tworzywa sztuczne (plastik, metal, opakowania wielomateriałowe), papier i tekturę, bioodpady, odpady
06 sierpnia 2021
W naszym ROD nie posiadamy aktualnie wolnych działek - kliknij po szczegóły
04 sierpnia 2021
Pomimo braku pełnego adresu pocztowego (posiadamy jedynie nazwę ulicy, przy której leży nasz ogród, bez numeru nieruchomości) to od dzisiaj pod hasłem "ROD DOLAM" jesteśmy już widoczni na Google Maps
09 sierpnia 2021
Czym są mumie w ogrodzie? To nic innego jak zaschnięte owoce na drzewach i krzewach. Niekiedy już po zbiorze owoców widoczne są wiszące zasuszone owoce. Mumie powstały samoczynnie na skutek
07 sierpnia 2021
Podstawą szybkiego uzyskania dobrej jakości kompostu jest podział frakcji materii zielonej oraz odpowiedni skład materii do kompostowania. Pryzmy kompostowe najlepiej układać tak, aby warstwy z dużą ilością azotu (materia zielona,

Patrzenie na piękno przyrody jest pierwszym krokiem do oczyszczenia umysłu.

                                                                                                                                                                                    Amit Ray

Komunikaty Zarządu:

Drobne porady:

Skontaktuj się z nami

rod@roddolam.pl

Ul. Mościckiego

52-110 WROCŁAW

Nasza misja ...

... to ochrona dziedzictwa narodowego w postaci ogrodów, gdzie koncentrujemy się na potrzebach społeczeństwa: wypoczynku, rekreacji i zaspokojenia czasu wolnego lokalnej społeczności.