Nasza misja ...

... to ochrona dziedzictwa narodowego w postaci ogrodów, gdzie koncentrujemy się na potrzebach społeczeństwa: wypoczynku, rekreacji i zaspokojenia czasu wolnego lokalnej społeczności.

Skontaktuj się z nami

rod@roddolam.pl

Ul. Mościckiego

52-110 WROCŁAW

Harmonogram wywozu odpadów z ROD w 2024

ZARZĄD ROD DOLAM informuje ponownie o

ZAKAZIE

składowania odpadów poza pojemnikami  przeznaczonymi na ten cel. Jeżeli pojemniki na odpady są zapełnione PROSIMY wyrzucać do nich odpady dopiero po opróżnieniu pojemników przez Służby odbierające odpady z terenu działkowego. Celem ułatwienia gospodarki odpadami poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów.

Informacyjnie: odpady wywozimy od miesiąca (włącznie): KWIECIEŃ do miesiąca PAŹDZIERNIK (7 miesięcy). Łączna kwota składek działkowców za wywóz odpadów za rok 2024 (po podwyżce do kwoty 90zł/działkę) wynosi łącznie 8.550,00zł (95 działki x 90zł). Zapłata za wywóz odpadów w miesiącach wyniosła odpowiednio:

- Kwiecień 2024 wynosi             1.196,96 zł;

- Maj 2024 wynosi                     1.286,96 zł;

ŚREDNIA MIESIĘCZNA             1.241,96 zł

zatem 1.241,96zł x 7 miesięcy =8.693,72zł, co oznacza, że na subkonto za wywóz odpadów BRAKUJE -143,72zł. Zatem kwota -143,72zł uniemożliwia zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów oraz zwiększenia kubatury pojemników na odpady. Dodatkowo zaznaczamy, że brak segregacji odpadów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Miasta Wrocław może skutkować zapłatą kar: 500zł mandatu karnego oraz zwiększeniem opłat za wywóz nieczystości o 400% (!!!) co oznaczało by podwyżkę za wywóz odpadów do kwoty 360,00zł od działkowca! (obecnie 90zł od działkowca).

PROSIMY ZATEM O RACJONALNĄ GOSPODARKĘ ODPADAMI !!!

OBOWIĄZUJE ZAKAZ SKŁADOWANIA ODPADÓW POZA POJEMNIKAMI DO TEGO PRZEZNACZONYMI !

W paragrafie 68 pkt. 2: działkowcy oraz inne osoby przebywające na terenie ROD mają zakaz wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych”. Działkowiec zobowiązany jest do postawienia na działce kompostownika (§ 42 Regulaminu ROD) i składowania w nich resztek roślinnych. Resztki, które nie nadają się do kompostowania oraz pozostałe śmiecie należy umieścić w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku na terenie ROD. Przy czym należałoby podkreślić słowo „w pojemniku” a nie przy nim, koło niego czy w pobliżu pojemnika. Bowiem składowanie śmieci obok wyznaczonych pojemników sprawia, że praktycznie niemożliwy staje się ich odbiór przez służby komunalne, które opróżniają wyłącznie same pojemniki, a nie zajmują się sprzątaniem śmieci pozostawionych przez ludzi wokół kontenerów.

Apelujemy do wszystkich działkowców, by zadbali o porządek w ogrodzie i wokół niego. Należy pamiętać, że w § 85, pkt.1 Statutu PZD z dnia 23 luty 2018r. znajduje się zapis o tym, że PZD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowcowi, który „pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek”. Do takich uciążliwości należy także nie stosowanie się do zapisów regulaminu ROD, zaśmiecanie ogrodu czy uprzykrzanie życia innych użytkownikom ROD.

Zatem, wobec powyższego zapisu, Zarząd ROD DOLAM informuje, że zaśmiecanie terenu wspólnego ogordu ROD DOLAM w tym pozostawianie odpadów obok pojemników na śmieci będzie skutkowało udzieleniem nagany z wpisem do akt działkowca a ponowne łamanie regulaminu i/lub statutu PZD będzie skutkowało wypowiedzeniem umowy dzierżawy ogródka działkowego.

 

rod@roddolam.pl