Nasza misja ...

... to ochrona dziedzictwa narodowego w postaci ogrodów, gdzie koncentrujemy się na potrzebach społeczeństwa: wypoczynku, rekreacji i zaspokojenia czasu wolnego lokalnej społeczności.

Skontaktuj się z nami

rod@roddolam.pl

Ul. Mościckiego

52-110 WROCŁAW

09 sierpnia 2021

Mumie w ogrodzie

Czym są mumie w ogrodzie? To nic innego jak zaschnięte owoce na drzewach i krzewach. Niekiedy już po zbiorze owoców widoczne są wiszące zasuszone owoce. Mumie powstały samoczynnie na skutek zamierania owocu przez obecne choroby na danym drzewie w okresie ich dojrzewania. Pozostałe mumie na drzewie lub krzewie to problem dla naszego sadu ogrodowego. Mumia potrafi pozostać na gałęzi nawet do 2 lat zanim samoczynnie opadnie. Mumie są siedliskiem chorób: monilioza (inaczej brunatna zgnilizna drzew pestkowych), brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych, parch jabłoni, parch brzoskwini, parch gruszy. Wymienione choroby znacznie wpływają na plon: jego ilość, jakość, wygląd. Są to choroby grzybowe, które potrafią przetrwać okres zimowy. Tak pozostawiona na gałęzi bomba fitosanitarna w kolejnym sezonie wegetacyjnym wznowi swoją aktywność i przez ich obecność ponownie choroby grzybowe zaatakują drzewo. Mimo oprysków leczniczych zarodniki grzybów na mumii mogą przenosić się z wiatrem oraz wodą, a tym samym będą porażać inne drzewa i krzewy w okolicy. Zatem zaleca się profilaktycznie strącać mumie z drzew. Porażone owoce należy spalić lub usunąć do kontenera na bioodpady - nie należy ich wrzucać do kompostownika. Ponieważ porażenie owocu zaczyna się zazwyczaj od pestki - nie należy zatem do kompostownika również wrzucać pestek owoców pestkowych, nawet jeżeli owoce były zdrowe - zdrowy owoc nie oznacza braku obecności chorób grzybowych na drzewie, choroby mogły być obecne ale nie nastąpiły na tyle sprzyjające warunki, aby objawiły się w krótkim czasie na owocach.