Nasza misja ...

... to ochrona dziedzictwa narodowego w postaci ogrodów, gdzie koncentrujemy się na potrzebach społeczeństwa: wypoczynku, rekreacji i zaspokojenia czasu wolnego lokalnej społeczności.

Skontaktuj się z nami

rod@roddolam.pl

Ul. Mościckiego

52-110 WROCŁAW

01 sierpnia 2021

Obowiązek kompostowania

”Obowiązek  kompostowania odpadów pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzących  z działki części  roślin wynika wprost z § 42 pkt 3 regulaminu ROD. W konsekwencji  w celu wykonania tego obowiązku na każdej  działce musi znajdować się kompostownik, który w myśl § 42 regulaminu ROD ma stanowić integralna część  każdej  działki. Jeśli jednak  działkowiec uporczywie uchyla się od wykonania obowiązku kompostowania odpadów, Zarząd ROD pisemnie wezwie działkowca do  wyposażenia działki w kompostownik  w określonym terminie. Jeśli to nie poskutkuje zasadne będzie poinformowanie działkowca że może to  być podstawą do  zastosowania procedury  wynikającej  z Art. 36 Ust. 3 Ustawy o ROD – Wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przy zastosowaniu przesłanki korzystania z działki w sposób sprzeczny  z przepisami  ROD.

 

Przepis ten może wydawać się pozornie pustym, ale biorąc pod uwagę 2 aspekty:

     1. Opłaty  ROD za koszty wywozu  odpadów z terenu ROD,

     2. Ekologiczne podejście spójności Ogrodów ROD z aspektami  ochrony środowiska.

należy stosować się do niego  nadzwyczaj  poważnie.

 

Skoszona trawa i resztki roślinne:

Regulamin ROD oraz w inne przepisy stanowiące o segregacji odpadów nie zakazują wyrzucania do kontenera na bioodpady skoszonej trawy i resztek roślinnych w sposób bezpośredni. Jednak regulamin ROD zakazuje praktykowania tych czynności w sposób pośredni poprzez nakaz kompostowania skoszonej trawy oraz resztek roślinnych !

Kompostowanie skoszonej trawy oraz resztek roślinnych znacznie obniży koszt wywozu odpadów z naszego ROD a tym samym stajemy się posiadaczami "złota ogrodnika" jakim jest kompost. Zachęcamy zatem do wykorzystywania przekompostowanej materii organicznej do podsypywania swoich drzew, krzewów, rabat kwiatowych, zagonów warzywnych a rośliny na pewno Wam się odwdzięczą.

Pozdrawiamy, 

Zarząd ROD "DOLAM"