Nasza misja ...

... to ochrona dziedzictwa narodowego w postaci ogrodów, gdzie koncentrujemy się na potrzebach społeczeństwa: wypoczynku, rekreacji i zaspokojenia czasu wolnego lokalnej społeczności.

Skontaktuj się z nami

rod@roddolam.pl

Ul. Mościckiego

52-110 WROCŁAW

13 czerwca 2024

ZAWIADOMIENIE DLA DZIAŁKOWCÓW

Zarząd ROD DOLAM zwraca się do działkowców z prośbą o opanowanie roślinności: drzew i krzewów, których gałęzie wychodzą poza obrys działki, szczególnie w obszar alejek działkowych. Prosimy zatem o przycięcie gałęzi aby ich wzrost nie ingerował w część wspólną ogrodu działkowego. Szczegóły dotyczące nasadzeń drzew i krzewów znajdą Państwo w regulaminie ROD w §50 do §57.

 

ZARZĄD ROD DOLAM WYZNACZA ZATEM TERMIN przycięcia drzew wychodzących poza obrys działki na 30 listopad 2024 roku, termin przycięcia krzewów wyznacza się na dzień 30 wrzesień 2024 roku. W przypadku braku zastosowania się do powyższego Zarząd ROD DOLAM zatrudni firmę zewnętrzną do wykonania zapisanych tu czynności przycinki drzew i krzewów a kosztami obciąży dzierżawcę działki (koszty wynikające z usługi firmy zewnętrznej + koszty administracyjne).

Informujemy, że zgodnie z zapisami regulaminu ROD istnieje ZAKAZ dokonywania nasadzeń w przestrzeni wspólnej ROD (alejki ogrodowe, parkingi, i inne obszary wspólne terenu ROD).

 

Jednocześnie informujemy, iż powyższa informacja została przekazana każdemu z działkowców w zawiadomieniu o opłacie na rok 2024 w punkcie nr 4 "Informacji dodatkowych" na odwrocie strony zawiadomienia o płatności na rok 2024.