Nasza misja ...

... to ochrona dziedzictwa narodowego w postaci ogrodów, gdzie koncentrujemy się na potrzebach społeczeństwa: wypoczynku, rekreacji i zaspokojenia czasu wolnego lokalnej społeczności.

Skontaktuj się z nami

rod@roddolam.pl

Ul. Mościckiego

52-110 WROCŁAW

09 sierpnia 2021

Zasady segregacji odpadów

Na terenie nieruchomości zamieszkałej jak i nie zamieszkałej (w tym ROD) segregacja odpadów jest obowiązkowa. Odpady segregujemy na grupy:

  • tworzywa sztuczne (plastik, metal, opakowania wielomateriałowe),
  • papier i tekturę,
  • bioodpady,
  • odpady zmieszane,
  • opakowania szklane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(źródło: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław)