Zarząd ROD DOLAM prosi wszystkich działkowców o zamykanie bramy wjazdowej. W okolicy "naszego" ogrodu ROD pojawiły się dziki. Pozostawianie bramy wjazdowej otwartej po wyjeździe z parkingu może przyczynić się do znacznych szkód na naszych działkach. Skutki pozostawienia bramy otwartej mogą być również bardzo przykrą konsekwencją!

Pozdrawiamy, 

Zarząd ROD "DOLAM"

Zamykamy bramę wjazdową

02 sierpnia 2021

Skontaktuj się z nami

rod@roddolam.pl

Ul. Mościckiego

52-110 WROCŁAW

Nasza misja ...

... to ochrona dziedzictwa narodowego w postaci ogrodów, gdzie koncentrujemy się na potrzebach społeczeństwa: wypoczynku, rekreacji i zaspokojenia czasu wolnego lokalnej społeczności.