Zarząd ROD DOLAM prosi wszystkich działkowców, których drzewa i krzewy mocno ingerują w alejki ogrodowe o wycinkę lub przycięcie gałęzi - szczególnie tych, które znacznie wychodzą na aleje ogrodowe celem udrożnienia alejek. Alejki powinny być drożne dla przejazdu służb ratunkowych oraz innych pojazdów (np. pojazdów technicznych wykonujących prace konserwacyjne dla naszego ogrodu).

Krzewy, drzewa i alejki

03 sierpnia 2021

Skontaktuj się z nami

rod@roddolam.pl

Ul. Mościckiego

52-110 WROCŁAW

Nasza misja ...

... to ochrona dziedzictwa narodowego w postaci ogrodów, gdzie koncentrujemy się na potrzebach społeczeństwa: wypoczynku, rekreacji i zaspokojenia czasu wolnego lokalnej społeczności.